gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

IZVJEŠĆE S 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA
Četvrtak, 28.10.2010.

U ponedjeljak 25. listopada u Otoku je održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka, a sve je započelo izvješćem predsjednice Mandatnog povjerenstva Ljubice Todorić koja je izvjestila o promjenama koje su se dogodile među članovima. Naime, umjesto vijećnika Đure Matijaševića od sada će biti Đuro Crnadak, umjesto Pave Lucića Miro Maras, umjesto Ivana Landeke Josip Radošević i umjesto Miše Đikića Božica Mijetić. Novi su članovi nakon toga svečano prisegnuli i tako postali vijećnici Gradskog vijeća Grada Otoka do kraja ovog mandata. Na sjednici je usvojen i 2. prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Otoka za 2010. godinu sa svojim programima. Prema tom je prijedlogu najveće smanjenje u kapitalnim potporama, što se najviše odnosi na završetak Doma kulture, a izmjene su se dogodile i zbog ulaganja u Program javnih radova. Jedna je od točaka dnevnog reda bilo i usvajanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Otoka. Na taj je natječaj pristiglo 47 ponuda za ukupno 321 ha. Ova će Odluka biti poslana Ministarstvu poljoprivrede na suglasnost, nakon koje će doći do potpisivanja ugovora o kupnji poljoprivrednog zemljišta. Berislav Vuković iznio je prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Otoka. Temeljem naputka Ministarstva poljoprivrede raspisuje se natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH iz razloga što se više neće moći izdavati Potvrde radi upisa u Upisnik poljoprivrednih površina. Radi se o oko 720 ha, a ta bi se poljoprivredna zemljišta uzimala u zakup na rok od 5 godina ili do realizacije prodaje, povrata i drugih namjena zemljišta. Raspravljalo se i o prijedlogu Odluke o objavljivanju Natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u zoni Skorotinci. Raspisuje se natječaj na rok od 5 godina ili do ulaska investitora u zoni. Početna je cijena 1000 kn. Usvojen je i prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Na sjednici se raspravljalo i prijedlogu Odluke o visini zakupnine javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta te o prijedlogu Odluke o koeficijentu za obračun plaća službenika i namještenika Grada Otoka kako bi se sve uskladilo s novim zakonom. Utvrđen je i prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda za mladež te Županijskog suda u Vukovaru za ostale kaznene predmete.
U aktualnom je satu dogradonačelnik Pućo izvijestio o zbivanjima od zadnje sjednice Gradskoga vijeća koja je održana 13. rujna. Proteklog je mjeseca održana skupština Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije čiji je suvlasnik i Grad Otok te je odlučeno o podjeli na dvije tvrtke. Od sada će iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije biti izdvojena djelatnosti grijanja, tržnica i groblja, što će biti u sklopu tvrtke GTG. Početkom listopada održan je sastanak svih gradonačelnika sa županom Vukovarsko-srijemske županije Božom Galićem, a jedna je od glavnih tema bio i popis stanovništva 2011. godine. Dogradonačelnik Pućo izvijestio je vijećnike i o Projektu „Petkovac“. Naime, dogovoreno je da će Ministarstvo regionalnog razvoja financirati i izradu projektne dokumentacije. Do sada sve ide prema planu i iz sadašnjih će prijedloga biti nešto više od 200 parcela , uz još neke sadržaje kao što su park i sl., a jedna će parcela biti i za potencijalni umirovljenički dom. Do sada je kroz Projekt stambenog zbrinjavanja riješeno više od 60 zahtjeva. U Otoku i Komletincima službeno su završeni i javni radovi koji su se provodili kroz program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Taj je program trajao 6 mjesecu i iznimno je pohvalan jer je bio od velike pomoći svima koji su se zaposlili, ali i koristan za Grad Otok jer je u 6 mjeseci učinjeno puno na uređenju javnih površina. Iznimno je važna i vijest da je potpisan sporazum među Hrvatskim vodama, gradovima Otok i Vinkovci te općinama Cerna i Ivankovo za izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda koji će biti završen do ljeta 2011. Vrijednost investicije za Grad Otok iznosi čak 23 milijuna kuna, a sve će financirati iz sredstava Svjetske banke. Dogradonačelnik Pućo izvijestio je i kako će u Otoku uskoro s radom započeti i ispostava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje što će iznimno olakšati život svim nezaposlenim osobama u Gradu Otoku i okolnim mjestima.

Povratak na prethodnu stranicu