gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

ODRŽANA 8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Utorak, 14.11.2006.

Najveći proračun
U Otoku je u ponedjeljak 13. studenoga održana sjednica Gradskog vijeća. Zvonimir Pućo, zamjenik gradonačelnika, u svom je izvješću naglasio kako je vrijeme od održavanja posljednje sjednice Vijeća obilježeno s dvije važne posjete. Tako je Otok u razdoblju od mjesec dana posjetio Vladimir Šeks, predsjednik Hrvatskog sabora te dr. Ivo Sanader, predsjednik Hrvatske vlade.

Nastavlja se čišćenje kanalske mreže te da će se ono proširiti i na sljedeću godinu. Od ponedjeljka 13. studenoga je u prostorijama Grada s radom počela Ispostava Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu, a uskoro će s radom početi i HZMO-a i HZZO-a. Zavod za zapošljavanje je zainteresiran za ispostavom koja bi osim grada Otoka pokrivala i područje općina Privlaka i Nijemci. Nastavljeni su radovi na kanalizacijskoj mreži u Ulici bana Jelačića, a radovi će se nastaviti, ako to vremenske prilike budu dozvoljavale, i u Ulici Vladimira Nazora. Izaslanstvo Grada bilo je u posjeti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa kod Želimira Janjića, državnog tajnika za srednje obrazovanje gdje su mu gradski čelnici iznijeli elaborat o utemeljenju srednje škole u Otoku. Nakon Janjićeve potpore Grad će zahtjev za utemeljenje srednje škole uputiti Vukovarsko-srijemskoj županiji na suglasnost.

         Nakon aktualnog sata vijećnici su se umnogome bavili Prijedlogom rebalansa proračuna za 2006. godinu pa on uz povećanja prihoda za 2006 godinu iznosi 16 900 000 kuna. Ovim rebalansom zahvaćeni su programi javnih potreba u kulturi, sportu, školskom i predškolskom odgoju, a do kraja godine ima izmjena i u raspodjeli sredstava za udruge, političke stranke kao i izmjene glede održavanja sportskih objekata u vlasništvu Grada. Rebalansom su također zahvaćeni i programi održavanja komunalne infrastrukture te utrošci sredstava iz šumskog doprinosa.

         Vijećnici su u nastavku sjednice donijeli odluku o dodijeli koncesije za obavljanje dimnjačarske službe, a prihvaćen je i program razvoja stočarskih poduzetničkih zona.

         Na prijedlog Gradskog poglavarstva donesen je i zaključak Gradskog vijeća o postupku osnivanja ispostava ureda državne uprave, tijela područne samouprave, zavoda i drugih tijela i ustanova na području grada Otoka, a koji obuhvaća čak 21 takvu instituciju.

         Gradsko vijeće je donijelo i dvije vrlo važne odluke koje se odnose na unapređenje kulturnih djelatnosti u gradu. Tako je donesena odluka o osnivanju muzeja u Otoku kao i odluka o osnutku gradske knjižnice i čitaonice. Zadaće oko priprema za početak rada muzeja te knjižnice i čitaonice, pribavljanje potrebnih dozvola i suglasnosti, podnošenje zahtjeva za upis u sudski registar kao i druge poslove, Vijeće je povjerilo prof. Mirku Martinoviću za osnutak muzeja te prof. Katici Novoselac za osnutak knjižnice i čitaonice.

         Također, Gradsko se vijeće pozitivno očitovalo o elaboratu Grada Otoka za utemeljenje srednje škole u Otoku.

         U povodu obilježavanja 15-te obljetnice obrane Otoka i Komletinaca u Domovinskom ratu, Gradsko vijeće je donijelo odluku o dodijeli javnih priznanja Grada Otoka.

         Temeljem Zakona od zaštite od požara i prethodno izrađene procjene ugroženosti, Gradsko je vijeće Grada Otoka prihvatilo plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Otok. Ovim planom se određuje organizacija i nositelji zaštite od požara na građevinama, poljoprivrednim i šumskim površinama, organizacija i način funkcioniranja dobrovoljnih vatrogasnih društava, a sve u svrhu efikasnijih funkcioniranja sustava zaštite od požara na području grada Otoka.

        

Željko Batarilović
Povratak na prethodnu stranicu