gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

IZVJEŠĆE SA 11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
Četvrtak, 07.04.2011.

U vijećnici Grada Otoka 29. ožujka 2011. održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka kojoj je predsjedavao Stjepan Topalović, predsjednik Vijeća. Najopsežnija točka dnevnog reda bila je odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Otoka za 2010. Grad Otok je u ovom razdoblju ostvario ukupne prihode u iznosu od 17.204.379,00 kn, dok su ukupni izdaci 16.403.079,00 kn. Vijećnici su upoznati sa izvršenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture te sa Izvješćem o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2010.godini. Na sjednici je usvojena odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Otoka i Komletinaca. U svrhu usklađenja s novim stanjem u zemljišnim knjigama kao i sa stanjem u katastru usvojena je izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području grada. Također je usvojena i Odluka o komunalnim djelatnostima koja sadrži djelatnosti: prijevoza putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta te obnovu i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, održavanje groblja, obavljanje pogrebnih poslova, dimnjačarskih poslova, brigu o javnoj rasvjeti. Vijećnici su prihvatili zamolbu tvrtke Furnir Otok d.o.o. za oslobađanje plaćanja komunalne naknade u razdoblju od pet godina zbog zapošljavanja stotinjak nezaposlenih osoba te donijeli odluku o prolongiranju roka za realizaciju ostalih poduzetničkih projekata u poduzetničkoj zoni do 31. 12. 2012. U aktualnom je satu zamjenik gradonačelnika Zvonimir Pućo izvijestio o načinu funkcioniranja i suradnje sa  novom upravom  Gradskog komunalnog poduzeća Vranjevo  te ih ocijenio kao izuzetno dobre. Naveo je i niz pripremnih aktivnosti Gradske knjižnice koje su realizirane osobito nakon provođenja odluke o imenovanju Marijane Barnjak vršiteljicom dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice. Ministarstvo kulture odobrilo je potporu za nabavu odgovarajućeg namještaja za opremanje Gradske knjižnice. Vijećnici su upoznati i da su potpisani ugovori o kupnji državnog poljoprivrednog zemljišta te da slijedi faza uvođenja novih vlasnika u posjed.


Povratak na prethodnu stranicu