gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

IZVJEŠĆE SA 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA
Četvrtak, 08.09.2011.


Na petnaestoj je sjednici Gradskog vijeća održanoj 7. rujna razmatrano niz točaka. Vijećnici su prihvatili izvješće o obavljenoj financijskoj revziji Grada Otoka za 2010. godinu. Dogradonačelnik Pućo naglasio je kako je po prvi puta otkada je Otok jedinica lokalne samouprave izraženo bezuvjetno pozitivno mišljenje na financijsko poslovanje Grada Otoka za 2010. godinu. Dakle, financijsko je poslovanje Grada Otoka za navedeni period bez primjedbi Državne revizije. Osim toga, vijećnici su prihvatili i polugodišnje financijsko izvješće Grada Otoka za 2011. godinu. Ostvaren je višak ukupnih prihoda nad rashodima za nešto više od milijun kuna. Jedna od točaka dnevnog reda bila je i Prijedlog Programa razvoja Poduzetničke zone u Otoku. Ovim programom se definira Poduzetnička zona Otok i utvrđuju mjere i aktivnosti izgradnje i financijska sredstva za njegovu realizaciju. Cilj je stvoriti povoljne prostorne i infrastukturne uvjete za razvoj poduzetništva na području grada Otoka. Namjera je iskoristiti pogodan položaj Otoka u županiji, koja je prometno dobro povezana, a nove prometnice dat će još već i značaj makro i mikro lokaciji poduzetničke zone. Blizina Grada Otoka većim gospodarskim središtima županije uz mogućnost dobivanja zemljišta po povoljnim uvjetima, zasigurno će privući i poduzetnike iz drugih dijelova županije. Jedna od odluka koju su vijećnici prihvatili bila je i ona o stavljanju izvan snage Odluke o produženju roka za realizaciju poduzetničkih projekata. Vijećnici su razmotrili ponude za otkup zemljišta u Poduzetničkoj zoni. Iskazana je namjera nekolicine poduzetnika za otvaranjem pogona u Poduzetničkoj zoni. Prihvaćena je i Odluka o oslobođenjima i olakšicama gradskih taksa i komunalnog doprinosa. Vijećnici su usvojili i Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine. Priključenje na komunalne vodne građevine znači spajanje nekretnine odnosno građevine na postojeći javni vodoospkrbni sustav i postojeći javni sustav odvodnje kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje komunalnih vodnih usluga. Razmotren je i prijedlog Odluke o održavanju sahrana. Obzirom da je nabavljena rashladna komora, a čija će se uporaba koristiti bez naknade, odlučeno je da se ukopi neće održavati nedjeljom i blagdanima. Vijećnici su dali suglasnost na Prijedlog Pravilnika o radu i radnim odnosima Gradske knjižnice Otok, a donesena je i Odluka o nabavi namještaja za opremanje Doma kulture. Obzirom na predstojeće parlamentarne izbore imenovana je i Komisija za popise birača.
U aktualnom je satu gradonačelnik Josip Šarić izvijestio vijećnike o aktivnostima poduzetima od posljednje sjednice Gradskog vijeća. Bilo je govora o završetku šokačke magistrale, uređenju okoliša oko Doma kulture, prenamijeni objekta sadašnje gradske uprave za potrebe B-tima hitne medicinske pomoći, radu Lokalne akcijske grupe, posjeti distriktu Brčko i mogućnostima prekogranične suradnje.


                                                                                                      Jelena Zovak
Povratak na prethodnu stranicu