gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA
Četvrtak, 22.12.2011.

Na sedamnaestoj je sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca razmatran niz točaka. Vijećnici su prihvatili izmjene i dopune Proračuna Grada Otoka za 2011. Osim toga usvojen je Proračun Grada Otoka za 2012. godinu koji iznosi 15.190.500,00 kn. Prihvaćena je i Projekcija Proračuna Grada Otoka za razdoblje 2013.-2014. godina. Jedna od točaka dnevnog reda bila je i uvođenje Naknade za razvoj za projekt "Regionalni sustav odvodnje Istočna Slavonija – Vinkovci". Iznos naknade je 2 kn m3 vode, a naplaćivat će se od 1. siječnja 2012. godine. Obveznici Naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Grada Otoka koji je sastavni dio distributivnog područja vodoopskrbnog sustava. Usvojena je i Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Vijećnici su prihvatili Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Otoka te Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Otok. Obzirom da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne brinuti o sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Otoka prezentirana je analiza stanja sustava zaštite i spašavanja te su prihvaćene smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Otoka u 2012. godini. U aktulanom je satu gradonačelnik istaknuo kako su radovi na opremanju Gradske knjižnice u tijeku, a da će se na proljeće opremiti prostor gradske vijećnice i gradske uprave. Bista prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu postavit će se možda na ulazu u novu zgradu Doma kulture. Gradonačelnik je napomenuo kako su radovi na Pročistaču u tijeku, te da će do početka lipnja sustav za pročišćavanje otpadnih voda biti stavljen u funkciju. Čestitao je KUD-u "Filipovčice" iz Komletinaca na iznimno velikom uspjehu uvrštavanja njihovog običaja filipovčice na listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara RH. Napomenu je kako je Grad u suradnji s OTP bankom proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja te je objavljen Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija OTP banke za akademsku godinu 2011/2012.
Povratak na prethodnu stranicu