gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOMLETINCI
Utorak, 15.05.2012.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOK
GRADSKO VIJEĆE           
           
KLASA: 026-03/12-01/1
URBROJ: 2188/08-01-12-4
Otok, 14. svibnja 2012.
Temeljem članka 21. Statuta Grada Otoka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 14/09), Gradsko vijeće Grada Otoka, na 19. sjednici održanoj 14. svibnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća
mjesnog odbora Komletinci


I.
Raspisuju se izbori za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Komletinci.

II.
    Izbori će  se održati dana  24. lipnja 2012. godine, a glasovanje traje od 07,00 do 19,00 sati.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“  Vukovarsko-srijemske županije.

                                     PREDSJEDNIK
                                  GRADSKOG VIJEĆA
                                    Stjepan Topalović v.r.
Povratak na prethodnu stranicu