gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

TURISTIČKI POTENCIJALI I MOGUĆNOSTI RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA OTOKA
Utorak, 13.02.2007.

Jedan od značajnih čimbenika u općem gospodarskom razvoju Grada Otoka, a samim tim i razvoju turizma, je geografski i prometni položaj u odnosu na 20 km udaljen grad Vinkovce, Grad Vukovar i Grad Županju. Postojeća i planirana cestovna komunikacija omogućuje izravan izlaz na magistralni pravac Vinkovci-Županja odnosno auto-cestu Zagreb-Lipovac-Beograd i vezu s državama jugoistočne Europe. Od posebnog će značenja biti i planirana izgradnja Šokačke magistrale koja će spajat luku na rijeci Savi (naselje Gunja na granici s BiH) s lukom na rijeci Dunav u Vukovaru. Tijekom 2007. godine se planira dovršenje dijela ove ceste u duljini oko 12 km a kojom će područje Grada Otoka već ove godine biti izravno povezano sa auto-cestom Zagreb-Lipovac. Postojeća željeznička pruga Vinkovci-Brčko izgrađena još u 19. stoljeću već je tijekom povijesti opravdala svoju izgradnju. Ona je također preduvjet realizacije povoljnog geoprometnog položaja Grada Otoka unutar regije.

Šokačka magistrala će pružati izuzetne mogućnosti razvoja tranzitnog turizma i upoznavanja turističkih potencijala. Prolaskom šumskim spačvanskim bazenom, pokraj vodotoka Virova, pašnjaka Čistine do naselja Otok i posjeta suvari, etno-zbirci, te ponudama gastronomskih specijaliteta itd., postupno će uz postavljanje odgovarajućih smjerokaza, ovo područje poprimiti obilježja atraktivne turističke destinacije. U Otoku je u središtu mjesta adaptacijom objekat stare škole preuređen u kavanu /prizemlje/ i restoran /I. kat/, a uskoro će uslijediti i uređenje soba za spavanje čime će ovaj objekt, uz postojeća prenoćišta u privatnom smještaju u Otoku i Komletincima, doprinijeti poboljšanju kvalitete smještaja gostiju.

Na prostoru Grada Otoka uočljivi su početni pomaci u turizmu, ali se po mnogočemu vide naznake početaka valorizacije ove važne gospodarske grane. Ta se inicijativa ogleda ponajprije u osnutku Turističke zajednice nakon što je Otok proglašen turističkim mjestom.

Zahvaljujući turističkim potencijalima, prirodnoj i kulturnoj baštini, Otok je jedno od rijetkih mjesta u Vukovarsko-srijemskoj županiji koje je 1994. godine proglašeno turističkim mjestom. Spačvanski šumski bazen, bogatstvo flore i faune, šumski vodotok Virovi, lovni turizam, suvara te ostali popratni dijelovi koji obogaćuju turizam na ovim prostorima sadržaji su koji su Otok u vrlo kratkom roku svrstali u turističko mjesto. Već 1998. godine je osnovana Turistička zajednica Općine Otok.

Još iz davne 1975. godine u Otoku se po uzoru na Austriju i Sloveniju razvijao seoski turizam. Zapravo su to bili počeci razvoja seoskog turizma u istočnoj Hrvatskoj. Otok je izabran prije svega što njegova seoska domaćinstva zadovoljavaju posebne kriterije, standarde, te što je to mjesto s čistim zrakom i vodom, zdravom klimom, prirodnim bogatstvima i kulturnim naslijeđem te bogatom folklornom baštinom.

Mogućnost bavljenja poslova s domaćim ukućanima (kupljenje sijena, košenje djeteline, berba ...). odmor na seoskom imanju, uz mogućnost vlastitog planiranja detalja boravka, predstavljaju izvrsnu protutežu svakodnevnom stresu, uz bogatu ponudu domaće zdrave hrane. No, u budućnosti će se velik značaj pridavati boravku gostiju na stanovima pod šumom i na obiteljskih seljačkim gospodarstvima.

Pročitajte više...

 

Mirko Martinović
Povratak na prethodnu stranicu