gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

ODRŽANA 22.SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA
Petak, 28.09.2012.

22. po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka održana je 27. rujna u Komletincima. Na dnevnom se redu našlo 7 točaka i dvije dopune. Vijećnici su usvojili polugodišnji obračun proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1. do 30.6. 2012. Grad Otok je u navedenom razdoblju ostvario ukupne prihode u iznosu od 5 544,829 kuna, a rashode u iznosu od 4 792, 632kn. Prihvaćena je i Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Otoka za 2012. Izmjene su nastupile u Programu utroška sredstava šumskog doprinosa, Programu održavanja komunalne infrastrukture, Programu javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju, Programu javnih potreba u kulturi, Programu financijske potpore udrugama, političkim strankama te udrugama i zajednicama od posebnog interesa te Programu izgradnje i održavanja športskih objekata. Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o suradnji između Grada Otoka i Grada Vodnjana – Dignano. U obostranom je interesu uspostavljanje prijateljstva i suradnje za razvijanje gospodarskog, socijalnog, kulturnog, turističkog, ekološkog, obrazovnog, sportskog i drugih oblika odnosa sukladno međusobnim interesima. Cjelokupna je suradnja potaknuta već uspostavljenim prijateljskim odnosima i suradnji između Vukovarsko-srijemske i Istarske županije. Jedna od točaka dnevnog reda bila je Odluka o usklađivanju Plana zaštite od požara i tehnoloških ekspolzija Grada Otoka. Ovim se Planom određuje organizacija i nositelji zaštite od požara na građevinama, poljoprivrednim i šumskim površinama, organizacija i način funkcioniranja dobrovoljnih vatrogasnih društava, a sve u cilju funkcioniranja sustava zaštite od požara na području Otoka i Komletinaca. Na vijeću je usvojena i Odluka o osnivanju prava služnosti u korist HEP-a. Dvjema je točkama dopunjen dnevnim red. Jedna je od njih bila Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije. Predloženi su Tihomir Zovak za humanitarno djelovanje, Sunčana Bašić također, te Jozo Jović za istaknuto djelovanje na gospodarskom području. Vijećnici su jednoglasno usvojili ove prijedloge. Druga je točka bila Analiza ugovora Grada s pravnim osobama u gospodarskoj zoni. Odvjetnički ured Igora Plavšića će u ime Grada Otoka poduzeti sve potrebne radnje na sudu kako bi se raskinuli ugovori te naplatila šteta za nerealizirane projekte u poduzetničkoj zoni. U aktualnom je satu gradonačelnik obavijestio vijećnike o izgradnji kanalizacijske mreže i pročistača. Tvrtke Vranjevo i Vodoprivreda izgradile su do sada oko 7 km kanalizacijske mreže dok su radovi su na pročistaču pri završetku. Vijećnici su upoznati sa zaključcima radnog sastanka sa županom koji se odvio krajem kolovoza. Tema je razgovora bila razvoj zdravstva na području Otoka i šire. Radovi na Šokačkoj magistrali su tijeku, završava se most na Brižnici, te je predviđeno asfaltiranje jednog kilometra dionice iza mosta, dok će se ostatak radova nastaviti na proljeće.

Jelena ZovakPovratak na prethodnu stranicu