gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

GRADSKO VIJEĆE SMANJILO KOMUNALNI DOPRINOS NA PRIJEDLOG GRADONAČELNIKA JOSIPA ŠARIĆA
Srijeda, 19.12.2012.

Gradsko vijeće grada Otoka održalo je svoju 23. sjednicu u vijećnici Mjesnog odbora Komletinci, na kojoj se raspravljalo ponajviše o prihodima i rashodima proračuna za tekuću i sljedeću godinu.
Nakon usvajanja rebalansa proračuna i niza akata financijske naravi vijećnici su donijeli Proračun Grada Otoka za 2013. godinu sa planiranim prihodima i rashodima u iznosu 14.585.500,00 kuna. Prema riječima gradonačelnika Josipa Šarića, proračun sljedeće godine usmjeren je ka dobrobiti čovjeka. U tom je kontekstu na prijedlog gradonačelnika usvojena i Odluka o komunalnom doprinosu kojom se bitno smanjuju financijska opterećenja građana prilikom izgradnje građevina a osobito kod legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Prema novoj odluci jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u kunama po m3 građevine za prvu zonu umjesto 7,00 iznose 1,50 kn/m3, za drugu zonu umjesto 6,30 iznose 1,00 kn/m3, a za treću zonu umjesto 5,60 utvrđen je iznos od 0,50 kn/m3. Osim toga tko jednokratno plati utvrđeni komunalni doprinos u cijelosti obračunava mu se i popust od 10%. Omogućeno je i obročno plaćanje komunalnog doprinosa do najviše 10 obroka.
Vijećnici su usvojili i polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za 2012. godinu, Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja za tekuću godinu te Smjernice za 2013. godinu.
Povratak na prethodnu stranicu