gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA ODRŽANA U NOVOJ VIJEĆNICI
Srijeda, 20.03.2013.24. se sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka održala 18. ožujka 2013. godine u novoj vijećnici u Domu kulture na Trgu kralja Tomislava u Otoku. Vijećnici su raspravljali o trinaest točaka dnevnog reda. Prva je točka dnevnog reda bila prezentacija ideje - idejnog projekta "Centar za biološku raznolikost NATURA – 2000. - Spačva – Virovi". Ovaj je projekt vijećnicima predstavio Nikola Križanac, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VSŽ, napomenuvši kako je Republika Hrvatska sklopila ugovor o zajmu s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, a za povlačenje mogućih sredstava potrebni su projekti koje mogu kandidirati Nacionalni parkovi, Parkovi prirode te Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Upravo je navedeni projekt "Centar za biološku raznolikost" takav projekt. U suradnji s Gradom Otokom ishodit će se i prijaviti do 30.lipnja potrebna projektna dokumentacija kako bi se moglo krenuti u daljnju realizaciju projekta. Ideja je izgradnja multifunkcionalnog centra na Virovima s konferencijskom dvoranom i laboratorijima za istraživanje te izgradnja poučne staze. Ukupna se vrijednost projekta procjenjuje na pola milijuna eura.
Ravnateljica je Predškolske ustanove "Pupoljak" Katica Pućo podnijela financijsko izvješće o poslovanju ustanove u 2012. godini. Rashodi su iznosili približno 800 000kn, dok su prihodi iznosili oko 750 000 kn. Istaknula je kako postoji povećan interes djece za upis u vrtić. Osim toga, zahvalila se Gradu Otoku koji pokriva 2/3 troškova boravka pojedinog djeteta.
Vijećnici su usvojili Odluku o izradi II. ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Općine Otok sa sljedećim izmjenama: one vezane uz izmjene dijelova tekstualnog i grafičkog dijela PPUO Otok kojima se u izdvojenom građevinskom području športsko rekreacijske i ugostiteljsko-turističke zone „Virovi“ površine oko 14ha omogućava smještaj sadržaja javne i društvene namjene – znanstveno – istraživački centar te izmjene dijelova tekstualnog i grafičkog dijela PPUO Otok kojim se u okviru lokacije komunalnog poduzeća „Vranjevo“ d.o.o. u gospodarskoj zoni omogućava smještaj recikalžnog dvorišta i prostora za prikupljanje i reciklažu. Razmotren je prijedlog i usvojena Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Virovi“ kojim će se cjelovito definirati izgradnja infrastrukture za ugostiteljsko-turističku, športsko-rekreativnu i društvenu namjenu za to predviđenoj površini.
Vijećnici su donijeli Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1.1. do 31.12.2012. sa prihodima u iznosu 12 282 123,00 kn.
Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka nastupile su izmjene u promjenu sjedišta Grada Otoka, izmjene vezane uz referendum prema kojima raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu Otoku i većina vijeća mjesnih odbora, izmjene vezane uz broj vijećnika Gradskog vijeća, umjesto dosadašnjih 13, bit će 15 vijećnika ili vijećnica Gradskog vijeća. Uveden je i institut zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom, te izmjene vezane uz pravo gradonačelnika na raspolaganje imovinom Grada.
Gradonačelnik je Josip Šarić podnio vijećnicima Izvješće o radu za razdoblje od 1.7. do 31.12.2012.
Usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u stopostotnom iznosu, a koje se odnosi na sanaciju cesta, izgradnju nogostupa, uređenje okoliša groblja, izgradnju javne rasvjete itd. te Izvješće o utrošku komunalne naknade i šumskog doprinosa u iznosu od 500 000,00kn.
Vijećnici su obaviješteni o pristigloj ponudi za otkup zemljišta u Poduzetničkoj zoni koja je stigla od tvrtke Flantrom iz Kutine koja ima namjeru graditi fotonaponsku elektranu i koja bi zaposlila dva do pet djelatnika. Vijeće je usvojilo Odluku o izboru i imenovanju ravanteljice Gradske knjižnice Otok. Za vršiteljicu dužnosti imenovana je Marijana Barnjak, profesorica hrvatskog i književnosti i diplomirana knjižničarka. Odlukom o davanju koncesije za prijavoz pokojnika, koncesija je dodijeljena pogrebom poduzeću Begić prijevoz d.o.o., Bana Jelačića 14, 32252 Otok. U aktualnom je satu gradonačelnik Josip Šarić izrazio žaljenje zbog privremenog povlačenja pogona HEP-a iz Otoka. Zahvalio se svim vijećnicima na zajedničkom radu u Gradskom vijeću i istaknuo kako je vrlo vjerojatno ovo zadnja sjednica u ovom mandatu Gradskog vijeća, osim ukoliko se ne ukaže potreba za sazivanjem još jedne sjednice prije predstojećih lokalnih izbora.

 

Jelena Zovak
Povratak na prethodnu stranicu