gospodarska zona
prostorni plan
program ukupnog razvoja
kalendar dogadjanja
foto galerije
otocki list
otocko proljece
otocki virovi
suvara
spot suvara
turistička zajednica
početna
kontakt

ODRŽANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Utorak, 13.03.2007.

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PODUZETNIČKOJ ZONI ZA JEDNU KUNU

 

Gradsko vijeće Grada Otoka održalo je 12. ožujka 2007. svoju 10. sjednicu na kojoj je usvojeno niz odluka s ciljem stvaranja pretpostavki za moguće otvaranje novih radnih mjesta. Najprije je u aktualnom satu zamjenik gradonačelnika Zvonimir Pućo, upoznao vijećnike sa stanjem aktivnosti oko osnivanja novih ustanova, područnih ureda, uprava, ispostava i službi u Gradu Otoku. Usvojenom Odlukom o nastavku aktivnosti na izgradnji Poduzetničke zone Skorotinci te izgradnji zona stočarskih farmi u Otoku omogućeno je Gradskom poglavarstvu sklapanje kupoprodajnih ugovora i ugovora o pravu građenja po povoljnijim uvjetima ovisno o kvaliteti poduzetničkih programa potencijalnih ulagača. Prema riječima zamjenika gradonačelnika to je omogućilo poglavarstvu da već danas objavi otvoreni natječaj za osnivanje prava građenje na 47 ha u poduzetničkoj zoni po cijeni od 1,00 kn po ha godišnje.

Gradsko vijeće je dalo suglasnost i na proširenje djelatnosti gradskog komunalnog poduzeća Vranjevo, povećalo njegov temeljni kapital te usvojilo novu sistematizaciju.

Najveću pozornost, između ostalog, izazvalo je Izvješće o pojavi klasične svinjske kuge koja se proširila na veći dio područja Vukovarsko-srijemske županije i Republike Hrvatske. O aktivnostima na suzbijanju kuge govorili su Josip Šarić, pomoćnik ministra poljoprivrede šumarstva i vodnog gospodarstva i otočki gradonačelnik, Andrija Matić, pročelnik županijskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo te gradski vijećnici veterinari Marko Novoselac, županijski veterinarski inspektor i predsjednik Županijskog kriznog stožera i Pavo Lucić, ovlašteni veterinarski inspektor i koncesionar za obavljanje javnih ovlasti za područje grada Otoka. Kao jedan od najvećih strateških problema u konačnom suzbijanju kuge istaknuta je međugranična povezanost sa susjednim državama kopnenim putem, a osobito šumskim površinama u kojima se nalaze potencijalno zaražene domaće i divlje svinje koje nisu pod adekvatnim nadzorom. Zbog specifičnog položaja područja Vukovarsko-srijemske županije pokrenuta je inicijativa za organiziranje šire stručne rasprave na razini županije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, a s ciljem stvaranja prijedloga koncepcije za međudržavnu i međugraničnu suradnju radi suzbijanja svih mogućih izvora zaraze svinjskom kugom. U navedene aktivnosti očekuje se uključivanje i Europske unije.

Grad Otok se aktivno uključio u aktivnosti suzbijanja svinjske kuge, a isto tako će sudjelovati i u saniranju gospodarskih šteta kao posljedice pojave klasične svinjske kuge na području Otoka i Komletinaca.

Mirko Martinović
Povratak na prethodnu stranicu