DATUM ISPLATE

NAZIV PRIMATELJAMJESTO PRIMATELJA

OIB

IZNOS

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHOD U PRORAČUNUNAZIV ISPLATITELJAID
29.02.2024HVIDRA OTOK-PRIVLAKAOTOK24195740795

800,00

3811

Tekuće donacije braniteljskim udrugamaGRAD OTOK44
28.02.202470233583656

3.229,91

3171

GRAD OTOK0
28.02.2024GRAD OTOKGDPR

500,00

3721

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCUGRAD OTOK0
28.02.2024ŠAHOVSKI KLUB KOMLETINCIKOMLETINCI03325518299

500,00

3811

Tekluće donacije sportskim društvimaGRAD OTOK43
28.02.2024SRD BREŽNICAKOMLETINCI15233121622

1.000,00

3811

Tekluće donacije sportskim društvimaGRAD OTOK43
28.02.2024RIBOLOVNO DRUŠTVO VIROVIOTOK89147346629

500,00

3811

Tekluće donacije sportskim društvimaGRAD OTOK43
28.02.2024UDRUGA ŽENA KOMLETINCIKOMLETINCI80336392050

500,00

3811

Tekuće donacije udrugama građanaGRAD OTOK43
27.02.202470233583656

1.520,51

3955

GRAD OTOK0
27.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

12,30

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK42
27.02.2024GRAD ŽUPANJAŽUPANJA60952110793

1.113,28

3234

Ostale komunalne uslugeGRAD OTOK42
27.02.2024FUNKCIJA 13 D.O.O. ZA PROIZVODNJU I ODRŽ.VINKOVCI17393599173

152,68

3225

Sitni inventarGRAD OTOK42
27.02.2024TISAK PLUS D.O.O.ZAGREB32497003047

97,13

3233

TisakGRAD OTOK42
27.02.2024VRANJEVO D.O.O. ZA KOMUNALNU DJELATNOSTOTOK17434560655

34.444,50

3234

Otklanjanje posljedica od elementarne nepogodeGRAD OTOK42
27.02.2024OTIS DIZALA I POKRETNE STEPENICEZAGREB76080865307

123,04

3232

Uslug.tek.i investic.održ.postrojenja i opremeGRAD OTOK42
27.02.2024DIGITAL LOM D.O.O.VINKOVCI39303790788

374,38

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. postrojenGRAD OTOK42
27.02.2024ZEBRA TISKARSKI OBRTVINKOVCI37617049457

112,50

3239

Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje i sl.)GRAD OTOK42
27.02.2024AUTOKLUB "VINKOVCI"VINKOVCI3302067

2,38

3239

Usluge registracije prijev. sredst.GRAD OTOK42
27.02.2024TANK BAU D.O.O.VINKOVCI18480792408

2.363,70

3232

Uslug.tek.i investic.održ.građ.objekataGRAD OTOK42
27.02.2024TANK BAU D.O.O.VINKOVCI18480792408

9.312,50

3239

Ostale nespomenute uslugeGRAD OTOK42
26.02.2024ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB OTOKOTOK94353894712

2.000,00

3811

Tekluće donacije sportskim društvimaGRAD OTOK41
26.02.2024DVD OTOKOTOK14207035319

2.000,00

3811

Tekuće donacije DVD-OTOKGRAD OTOK41
23.02.202470233583656

1.224,70

3439

Ostali financijski rashodi 5%GRAD OTOK40
22.02.2024HIDROENERGA D.O.O.OSIJEK45797671337

1.493,14

4541

Planovi i projektna dokumentacija - ostala projektiranjaGRAD OTOK39
22.02.2024FINANCIJSKA AGENCIJAZAGREB85821130368

19,91

3431

Usluge platnog prometaGRAD OTOK39
22.02.2024FINANCIJSKA AGENCIJAZAGREB85821130368

73,00

3431

Usluge platnog prometaGRAD OTOK39
22.02.2024FINANCIJSKA AGENCIJAZAGREB85821130368

5,52

3431

Usluge platnog prometaGRAD OTOK39
22.02.2024UDRUGA GRADOVA RHZAGREB47978428233

426,70

3294

Tuzemne članarineGRAD OTOK39
22.02.2024BOROVOGRAFVUKOVAR66485761923

1.317,50

3293

ReprezentacijaGRAD OTOK39
22.02.2024BOROVOGRAFVUKOVAR66485761923

411,88

3299

Izdaci za doček Nove godine i Božićni sajamGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

1,40

3223

PlinGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

594,93

3223

PlinGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

387,47

3223

PlinGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

210,12

3223

PlinGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

1,40

3223

PlinGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

90,04

3223

PlinGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

1,40

3223

PlinGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

97,03

3223

PlinGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

78,20

3223

PlinGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

1,40

3223

PlinGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

152,18

3223

PlinGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

1,40

3223

PlinGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

126,39

3223

PlinGRAD OTOK39
22.02.2024HEP PLINOSIJEK41317489366

244,31

3223

Obveze za grijanje u sportskim objektimaGRAD OTOK39
22.02.2024VETERINARSKA STANICA D.O.O.VINKOVCI66738387273

52,11

3239

Ostale nespomenute uslugeGRAD OTOK39
21.02.2024GRAD OTOKGDPR

370,00

3721

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCUGRAD OTOK0
20.02.202470233583656

24,61

3439

Ostali financijski rashodi 5%GRAD OTOK37
20.02.2024URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOMZAGREB95093210687

31,92

3433

Kamate iz poslovnih odnosaGRAD OTOK37
20.02.2024URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOMZAGREB95093210687

66,36

3235

Zakupnina zemljišta vodocrpilišteGRAD OTOK37
15.02.2024KIŠ INŽINJERING D.O.O.VUKOVAR50915463727

4.000,00

4541

Rashodi ranijih godinaGRAD OTOK34
15.02.2024SLAVONIJA BOŠKOVIĆCERNA70158661792

152,36

3293

ReprezentacijaGRAD OTOK34
15.02.2024VEČERNJI LIST D.D.ZAGREB92276133102

493,75

3233

TisakGRAD OTOK34
15.02.2024GRAD OTOKVINKOVCIGDPR

796,34

3722

Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih školaGRAD OTOK34
15.02.2024GRAD OTOKVINKOVCIGDPR

796,34

3722

Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih školaGRAD OTOK34
15.02.2024GRAD OTOKVINKOVCIGDPR

796,34

3722

Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih školaGRAD OTOK34
15.02.2024GRAD OTOKVINKOVCIGDPR

796,34

3722

Prijevoz učenika srednje školeGRAD OTOK34
15.02.2024GRAD OTOKVINKOVCIGDPR

796,34

3722

Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih školaGRAD OTOK34
15.02.2024GRAD OTOKVINKOVCIGDPR

796,34

3722

Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih školaGRAD OTOK34
15.02.2024GRAD OTOKVINKOVCIGDPR

796,34

3722

Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih školaGRAD OTOK34
15.02.2024GRAD OTOKVINKOVCIGDPR

796,34

3722

Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovnih školaGRAD OTOK34
15.02.2024ZAMPZAGREB56668956985

363,14

3299

Izdaci za doček Nove godine i Božićni sajamGRAD OTOK34
15.02.2024VTV D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PRIJENOS IVINKOVCI16169088482

650,00

3233

Elektronski medij, web stranicaGRAD OTOK34
15.02.2024UDRUGA HRVATSKA ŽENAOTOK01989415811

1.000,00

3811

Tekuće donacije udrugama građanaGRAD OTOK34
15.02.2024GRAD ŽUPANJAŽUPANJA60952110793

1.060,08

3234

Ostale komunalne uslugeGRAD OTOK34
15.02.2024USTANOVA VIROVIOTOK50041632287

1.000,00

3171

Ostali rashodi za zaposlene - prehrana VIROVIGRAD OTOK34
15.02.2024USTANOVA VIROVIOTOK50041632287

3.000,00

3156

Doprinos za MIO - VIROVIGRAD OTOK34
15.02.2024USTANOVA VIROVIOTOK50041632287

1.200,00

3146

Porezi i prirezi VIROVIGRAD OTOK34
15.02.2024USTANOVA VIROVIOTOK50041632287

12.500,00

3116

Plaće za zaposlene VIROVIGRAD OTOK34
15.02.2024ŠRU STAROVIRAC OTOKOTOK83684037158

1.000,00

3811

Tekluće donacije sportskim društvimaGRAD OTOK34
15.02.2024UDRUGA BOĆARSKI KLUB VIROVI OTOKOTOK18604429907

1.000,00

3811

Tekluće donacije sportskim društvimaGRAD OTOK34
15.02.2024VRANJEVO D.O.O. ZA KOMUNALNU DJELATNOSTOTOK17434560655

18.696,00

3234

Sanacija poljskih putevaGRAD OTOK34
15.02.2024VRANJEVO D.O.O. ZA KOMUNALNU DJELATNOSTOTOK17434560655

11.348,10

3234

Otklanjanje posljedica od elementarne nepogodeGRAD OTOK34
15.02.2024ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK DDRIJEKA23057039320

146,32

3432

Usluge banakaGRAD OTOK34
15.02.2024ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK DDRIJEKA23057039320

89,85

3432

Usluge banakaGRAD OTOK34
15.02.2024CROATIA OSIGURANJE DDVINKOVCI26187994862

234,88

3292

Premija osiguranja ostale imovineGRAD OTOK34
15.02.2024CROATIA OSIGURANJE DDVINKOVCI26187994862

4.295,30

3292

Premija osiguranja ostale imovineGRAD OTOK34
15.02.2024CROATIA OSIGURANJE DDVINKOVCI26187994862

400,26

3292

Premija osiguranja ostale imovineGRAD OTOK34
15.02.2024CROATIA OSIGURANJE DDVINKOVCI26187994862

570,02

3292

Premija osiguranja ostale imovineGRAD OTOK34
15.02.2024VETERINARSKA STANICA VETAM D.O.O.OSIJEK65221124115

7.009,88

3234

DeratizacijaGRAD OTOK34
15.02.2024FLOREO D.O.O.OSIJEK65640587592

5.781,25

3234

Otklanjanje posljedica od elementarne nepogodeGRAD OTOK34
15.02.2024ZLATNIK 2020VINKOVCI71559085353

310,00

3221

Materijal i sredstva za čistoćuGRAD OTOK34
15.02.2024ZEBRA TISKARSKI OBRTVINKOVCI37617049457

56,25

3239

Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje i sl.)GRAD OTOK34
15.02.2024ZEBRA TISKARSKI OBRTVINKOVCI37617049457

12,50

3239

Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje i sl.)GRAD OTOK34
15.02.2024ZEBRA TISKARSKI OBRTVINKOVCI37617049457

22,50

3239

Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje i sl.)GRAD OTOK34
15.02.2024ZEBRA TISKARSKI OBRTVINKOVCI37617049457

390,00

3239

Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje i sl.)GRAD OTOK34
15.02.2024TIP - TIP VK D.O.O.VINKOVCI92691103454

4.707,35

3234

Rashodi ranijih godinaGRAD OTOK34
15.02.2024TAEKWANDO KLUB OTOKOTOK85267162718

1.700,00

3811

Tekluće donacije sportskim društvimaGRAD OTOK34
15.02.2024NOBILIS D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,OSIJEK03860069701

218,48

3225

Sitni inventarGRAD OTOK34
15.02.2024NOBILIS D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,OSIJEK03860069701

125,43

3299

Ostali izdaciGRAD OTOK34
15.02.2024NENA CVJEČARSKO TRGOVAČKI OBRT VL. KRZNAR NEVENKAOTOK96639792245

577,50

3299

Izdaci za vijence,cvijeće,svijećeGRAD OTOK34
14.02.2024GRAD OTOKGDPR

43,35

3722

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVIGRAD OTOK0
14.02.2024HRVATSKE VODEZAGREB28921383001

25,94

3295

Ostale pristojbe i naknadeGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

11,96

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

41,04

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,19

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

143,66

3223

Rashodi za električnu energiju sportski objektiGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

6,19

3223

Javna rasvjeta - potrošnja el. energijeGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

85,34

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

60,14

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

80,08

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

68,51

3223

Rashodi za električnu energiju sportski objektiGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

9,87

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

724,85

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

7,59

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

2.968,70

3223

Javna rasvjeta - potrošnja el. energijeGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

33,18

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

50,49

3223

Javna rasvjeta - potrošnja el. energijeGRAD OTOK33
14.02.2024HEP OPSKRBA D.O.O.ZAGREB63073332379

21,92

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024PEVEX D.O.SESVETE73660371074

113,99

3225

Sitni inventarGRAD OTOK33
14.02.2024GRADSKO GOSPODARSTVO 3VINKOVCI84202734764

42,28

3234

PričuvaGRAD OTOK33
14.02.2024GRADSKO GOSPODARSTVO 3VINKOVCI84202734764

42,28

3234

PričuvaGRAD OTOK33
14.02.2024GRADSKO GOSPODARSTVO 2VINKOVCI84202734764

84,82

3234

PričuvaGRAD OTOK33
14.02.2024GRADSKO GOSPODARSTVO 2VINKOVCI84202734764

84,82

3234

PričuvaGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

1,66

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

1,64

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

1,64

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

5,05

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

1,64

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

59,66

3234

Rashodi za vodu - sportski objektiGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

25,55

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

66,50

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

66,50

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

8,47

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

5,05

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

1,64

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

35,77

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

83,56

3234

Rashodi za vodu - sportski objektiGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

5,05

3234

Rashodi za vodu - sportski objektiGRAD OTOK33
14.02.2024VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.VINKOVCI30638414709

14,31

3234

Opskrba vodomGRAD OTOK33
14.02.2024TELEMACH HRVATSKA D.O.O.ZAGREB70133616033

156,72

3231

Usluge telefona i internetaGRAD OTOK33
14.02.2024CIBALIA.INFO CIBALIA.INFOVINKOVCI52109447021

150,00

3233

Elektronski medij, web stranicaGRAD OTOK33
14.02.2024ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O.ZAGREB69857578031

137,50

3232

Uslug.tek.i investic.održ.postrojenja i opremeGRAD OTOK33
14.02.2024RIF HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIHZAGREB75508100288

80,00

3213

Seminari, savjetovanja i stručno usavršavanjeGRAD OTOK33
14.02.2024KONZUM PLUS D.O.O.ZAGREB62226620908

248,85

3235

Najam prostora za potrebe tržniceGRAD OTOK33
14.02.2024KONZUM PLUS D.O.O.ZAGREB62226620908

248,85

3235

Najam prostora za potrebe tržniceGRAD OTOK33
14.02.2024HRVATSKA RADIO TELEVIZIJAZAGREB68419124305

10,62

3233

Elektronski medij, web stranicaGRAD OTOK33
14.02.2024HRVATSKA RADIO TELEVIZIJAZAGREB68419124305

10,62

3233

Elektronski medij, web stranicaGRAD OTOK33
14.02.2024HRVATSKA RADIO TELEVIZIJAZAGREB68419124305

31,86

3233

Elektronski medij, web stranicaGRAD OTOK33
14.02.2024HRVATSKA RADIO TELEVIZIJAZAGREB68419124305

31,86

3295

Ostale pristojbe i naknadeGRAD OTOK33
14.02.2024HRVATSKA RADIO TELEVIZIJAZAGREB68419124305

10,62

3295

Ostale pristojbe i naknadeGRAD OTOK33
14.02.2024HRVATSKA RADIO TELEVIZIJAZAGREB68419124305

10,62

3295

Ostale pristojbe i naknadeGRAD OTOK33
14.02.2024HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA DP "ELEKTRA"VINKOVCI43965974818

2,85

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024T-COM HRVATSKI TELEKOMZAGREB81793146560

47,78

3231

Usluge telefona i internetaGRAD OTOK33
14.02.2024T-COM HRVATSKI TELEKOMZAGREB81793146560

14,64

3231

Usluge telefona i internetaGRAD OTOK33
14.02.2024T-COM HRVATSKI TELEKOMZAGREB81793146560

14,64

3231

Usluge telefona i internetaGRAD OTOK33
14.02.2024T-COM HRVATSKI TELEKOMZAGREB81793146560

47,78

3231

Usluge telefona i internetaGRAD OTOK33
14.02.2024HRVATSKA POŠTA D.D.VUKOVAR87311810356

157,74

3431

Usluge platnog prometaGRAD OTOK33
14.02.2024FINANCIJSKA AGENCIJAZAGREB85821130368

1,66

3431

Usluge platnog prometaGRAD OTOK33
14.02.2024FINANCIJSKA AGENCIJAZAGREB85821130368

16,59

3431

Usluge platnog prometaGRAD OTOK33
14.02.2024FINANCIJSKA AGENCIJAZAGREB85821130368

46,08

3431

Usluge platnog prometaGRAD OTOK33
14.02.2024FINANCIJSKA AGENCIJAZAGREB85821130368

1,66

3431

Usluge platnog prometaGRAD OTOK33
14.02.2024HRVATSKA POŠTAZAGREB87311810356

156,18

3231

Poštarina ( pisma,tiskanica)GRAD OTOK33
14.02.2024AS U UPRAVLJANJUVINKOVCI65132559136

61,74

3238

Ostale računalne i programske uslugeGRAD OTOK33
14.02.2024GRADSKO GOSPODARSTVO 1VINKOVCI84202734764

85,92

3234

PričuvaGRAD OTOK33
14.02.2024GRADSKO GOSPODARSTVO 1VINKOVCI84202734764

85,92

3234

PričuvaGRAD OTOK33
14.02.2024HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA DP "ELEKTRA"VINKOVCI43965974818

20,11

3223

Javna rasvjeta - potrošnja el. energijeGRAD OTOK33
14.02.2024HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA DP "ELEKTRA"VINKOVCI43965974818

126,18

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA DP "ELEKTRA"VINKOVCI43965974818

230,62

3223

Električna energijaGRAD OTOK33
14.02.2024ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK DDRIJEKA23057039320

403,46

3432

Usluge banakaGRAD OTOK33
14.02.2024PERPETUUM MOBILE D.O.O.ZAGREB, CENTAR BUNDEK67793850303

1.000,00

3238

Ostale računalne i programske uslugeGRAD OTOK33
14.02.2024PERPETUUM MOBILE D.O.O.ZAGREB, CENTAR BUNDEK67793850303

400,00

3238

Ostale računalne i programske uslugeGRAD OTOK33
14.02.2024FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOSTZAGREB85828625994

161,99

3433

Kamate iz poslovnih odnosaGRAD OTOK33
14.02.2024DIMNJAK - OBRT ZA DIMNJ. USLUGE VL. ČAČIĆ ĐUROOTOK40161913812

63,72

3232

Uslug.tek.i investic.održ.postrojenja i opreme - INKUBATORGRAD OTOK33
14.02.2024GRAD OTOK - NAKNADA ZA UREĐENJE VODAOTOK70233583656

1,70

3295

Naknada za uređenje vodaGRAD OTOK33
14.02.2024GRAD OTOK - NAKNADA ZA UREĐENJE VODAOTOK70233583656

7,62

3295

Naknada za uređenje vodaGRAD OTOK33
14.02.2024GRAD OTOK - NAKNADA ZA UREĐENJE VODAOTOK70233583656

18,19

3295

Naknada za uređenje vodaGRAD OTOK33
14.02.2024GRAD OTOK - NAKNADA ZA UREĐENJE VODAOTOK70233583656

3,30

3295

Naknada za uređenje vodaGRAD OTOK33
14.02.2024GRAD OTOK - NAKNADA ZA UREĐENJE VODAOTOK70233583656

14,14

3295

Naknada za uređenje vodaGRAD OTOK33
14.02.2024GRAD OTOK - NAKNADA ZA UREĐENJE VODAOTOK70233583656

19,59

3295

Naknada za uređenje vodaGRAD OTOK33
14.02.2024GRAD OTOK - NAKNADA ZA UREĐENJE VODAOTOK70233583656

14,08

3295

Naknada za uređenje vodaGRAD OTOK33
14.02.2024GRAD OTOK - NAKNADA ZA UREĐENJE VODAOTOK70233583656

19,78

3295

Naknada za uređenje vodaGRAD OTOK33
14.02.2024GRAD OTOK - NAKNADA ZA UREĐENJE VODAOTOK70233583656

17,47

3295

Naknada za uređenje vodaGRAD OTOK33
14.02.2024A1ZAGREB29524210204

196,95

3231

Usluge telefona i internetaGRAD OTOK33
14.02.2024A1ZAGREB29524210204

488,85

3231

Usluge telefona i internetaGRAD OTOK33
14.02.2024A1ZAGREB29524210204

564,17

3231

Usluge telefona i internetaGRAD OTOK33
14.02.2024DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICAVINKOVCI70889546563

55,00

3713

Vrtići - sufinanciranje polaznika izvan grada OtokaGRAD OTOK33
14.02.2024DJEČJI VRTIĆ KOSJENKAVINKOVCI84097967508

55,00

3713

Vrtići - sufinanciranje polaznika izvan grada OtokaGRAD OTOK33
14.02.2024OTIS DIZALA I POKRETNE STEPENICEZAGREB76080865307

123,04

3232

Uslug.tek.i investic.održ.postrojenja i opremeGRAD OTOK33
14.02.2024OTIS DIZALA I POKRETNE STEPENICEZAGREB76080865307

69,68

3232

Uslug.tek.i investic.održ.postrojenja i opremeGRAD OTOK33
14.02.2024ZLATNIK 2020VINKOVCI71559085353

4,98

3221

Materijal i sredstva za čistoćuGRAD OTOK33
14.02.2024BELJO KEY J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGEVUKOVAR95866084000

95,00

3232

Ostale usluge tekućeg i investicij.održavanjaGRAD OTOK33
13.02.2024TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA SPAČVANSKA ŠUMAOTOK03556635669

1.376,23

3811

Potpora turističkoj zajedniciGRAD OTOK32
09.02.2024GRAD OTOKGDPR

43.662,48

3721

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCUGRAD OTOK0
08.02.202470233583656

30,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD OTOK0
08.02.202470233583656

10,40

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD OTOK0
08.02.2024GRAD OTOKGDPR

750,00

3721

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCUGRAD OTOK0
08.02.2024TIM 4 PIN D.O.O. ZA SAVJETOVANJEZAGREB83718300522

95,00

3213

Seminari, savjetovanja i stručno usavršavanjeGRAD OTOK29
08.02.2024STUDIO PROVINKOVCI82947245801

378,26

3299

Ostali izdaciGRAD OTOK29
08.02.2024ELIPLAST REKLAMEVINKOVCI71000467319

361,65

3225

Sitni inventarGRAD OTOK29
08.02.2024UOIG ANTUN NIKOLIĆOTOK88282749526

2.450,00

3237

Geodetsko katastarske uslugeGRAD OTOK29
08.02.2024EXPERTA GRUPA D.O.O.POŽEGA76603559319

3.855,60

3239

Energetska usluga ESCO modelGRAD OTOK29
08.02.2024AGRODETZAGREB41395907737

625,00

3239

Ostale nespomenute uslugeGRAD OTOK29
08.02.2024HRVATSKA POŠTAZAGREB87311810356

5,93

3433

Kamate iz poslovnih odnosaGRAD OTOK29
08.02.2024BKS LEASING CROATIA D.O.O.ZAGREB52277663197

917,18

3235

Stroj za čišćenje vodotokaGRAD OTOK29
08.02.2024BKS LEASING CROATIA D.O.O.ZAGREB52277663197

917,18

3235

Stroj za čišćenje vodotokaGRAD OTOK29
08.02.2024FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOSTZAGREB85828625994

9.110,39

3835

Kazne,penali i naknade šteteGRAD OTOK29
08.02.2024JAVNI BILJEŽNIK PERKOVIĆ NIKOLAOTOK55891483811

31,59

3295

Javnobilježničke pristojbeGRAD OTOK29
08.02.2024JAVNI BILJEŽNIK PERKOVIĆ NIKOLAOTOK55891483811

62,86

3295

Javnobilježničke pristojbeGRAD OTOK29
08.02.2024CHENGO - OBRT ZA PRIJ., TRG., USLUGE VL. GORAN ČENGIĆOTOK36476195952

384,48

3234

Ostale komunalne uslugeGRAD OTOK29
08.02.2024A1 KOPIRNI STROJZAGREB29524210204

581,68

3239

Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje i sl.)GRAD OTOK29
08.02.2024A1 KOPIRNI STROJZAGREB29524210204

1.642,08

3239

Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje i sl.)GRAD OTOK29
08.02.2024A1 KOPIRNI STROJZAGREB29524210204

499,71

3239

Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje i sl.)GRAD OTOK29
08.02.2024A1 KOPIRNI STROJZAGREB29524210204

501,83

3239

Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje i sl.)GRAD OTOK29
08.02.2024SPORT EXPERTO D.O.O.ZAGREB26596233313

122,60

4212

Rekonstrukcija igrališta s umjetnom travom u OtokuGRAD OTOK29
08.02.2024DIGITAL LOM D.O.O.VINKOVCI39303790788

308,10

3221

Uredski materijalGRAD OTOK29
08.02.2024DIGITAL LOM D.O.O.VINKOVCI39303790788

232,67

3221

Uredski materijalGRAD OTOK29
08.02.2024DIGITAL LOM D.O.O.VINKOVCI39303790788

71,59

3221

Uredski materijalGRAD OTOK29
08.02.2024TANK BAU D.O.O.VINKOVCI18480792408

10.214,95

4212

Uređenje i opremanje zgrade Doma kultureGRAD OTOK29
07.02.2024OTOKGDPR

20.018,45

3111

PLAĆE ZA REDOVAN RADGRAD OTOK0
07.02.2024PRORAČUN RHGDPR

1.067,05

3132

DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJEGRAD OTOK0
07.02.2024GRAD OTOKOTOKGDPR

1.659,82

3141

POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆAGRAD OTOK0
07.02.2024OTOKGDPR

3.852,77

3151

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJEGRAD OTOK0
07.02.2024OTOKGDPR

1.284,06

3151

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJEGRAD OTOK0
07.02.2024OTOKGDPR

3.299,39

3162

OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJAGRAD OTOK0
07.02.2024OTOKGDPR

970,82

3212

NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽGRAD OTOK0
07.02.202470233583656

168,00

3295

Naknade za zapošlj. osoba s invaliditetomGRAD OTOK28
07.02.2024NOKY SECURITYZAGREB40877863597

750,00

3299

Izdaci za doček Nove godine i Božićni sajamGRAD OTOK28
06.02.2024GRAD OTOKGDPR

2.220,00

3722

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVIGRAD OTOK0
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

2.361,15

3116

Plaće za zaposlene (Dohodak) Gradska knjižnicaGRAD OTOK27
06.02.2024KONJOGOJSKA UDRUGA "ČILAŠ"KOMLETINCI50957558208

2.250,00

3811

Tekluće donacije sportskim društvimaGRAD OTOK27
06.02.2024NOGOMETNI KLUB SLAVONAC KOMLETINCIKOMLETINCI74930245895

5.300,00

3811

Tekluće donacije sportskim društvimaGRAD OTOK27
06.02.2024KONJOGOJSKA UDRUGA "OTOK"OTOK17382450427

2.500,00

3811

Tekluće donacije sportskim društvimaGRAD OTOK27
06.02.2024NOGOMETNI KLUB OTOKOTOK94250731023

7.000,00

3811

Tekluće donacije sportskim društvimaGRAD OTOK27
06.02.2024KOŠARKAŠKI KLUB KOMLETINCIKOMLETINCI64891776363

1.500,00

3811

Tekluće donacije sportskim društvimaGRAD OTOK27
06.02.2024DJEČJI VRTIĆ PUPOLJAKOTOK67232380750

3.960,28

3166

Doprinosi za zdravstveno osig. - "Pupoljak"GRAD OTOK27
06.02.2024DJEČJI VRTIĆ PUPOLJAKOTOK67232380750

1.268,04

3156

Doprinos za MIO - Dječji vrtić -"Pupoljak"GRAD OTOK27
06.02.2024DJEČJI VRTIĆ PUPOLJAKOTOK67232380750

3.477,77

3156

Doprinos za mio I stup zaposlenici PupoljakGRAD OTOK27
06.02.2024DJEČJI VRTIĆ PUPOLJAKOTOK67232380750

1.452,25

3146

Porez na dohodak iz plaća - PupoljakGRAD OTOK27
06.02.2024DJEČJI VRTIĆ PUPOLJAKOTOK67232380750

19.162,74

3116

Plaće za zaposlene Predškolska ustanova "Pupoljak"GRAD OTOK27
06.02.2024RAZVOJNA AGENCIJA ORAOTOK58318175329

2,12

4266

Ulaganja u računalne programe - ORAGRAD OTOK27
06.02.2024RAZVOJNA AGENCIJA ORAOTOK58318175329

37,77

3436

Financijski rashodi - ORAGRAD OTOK27
06.02.2024RAZVOJNA AGENCIJA ORAOTOK58318175329

92,91

3238

Ostale računalne usluge-ORAGRAD OTOK27
06.02.2024RAZVOJNA AGENCIJA ORAOTOK58318175329

79,84

3236

Usluge telefona, pošte i prijevoza- ORAGRAD OTOK27
06.02.2024RAZVOJNA AGENCIJA ORAOTOK58318175329

242,69

3216

Naknade troškova prijevoza zaposlenima - ORAGRAD OTOK27
06.02.2024RAZVOJNA AGENCIJA ORAOTOK58318175329

837,75

3166

Doprinosi na plaću - ORAGRAD OTOK27
06.02.2024RAZVOJNA AGENCIJA ORAOTOK58318175329

1.008,12

3156

Doprinos za MIO - ORAGRAD OTOK27
06.02.2024RAZVOJNA AGENCIJA ORAOTOK58318175329

146,71

3171

Ostali rashodi za zaposlene -ORA prehranaGRAD OTOK27
06.02.2024RAZVOJNA AGENCIJA ORAOTOK58318175329

477,81

3146

Porezi i prireziGRAD OTOK27
06.02.2024RAZVOJNA AGENCIJA ORAOTOK58318175329

3.591,21

3116

Plaće za zaposlene ORAGRAD OTOK27
06.02.2024ŠKOLA NOGOMETA OTOKOTOK87452022324

1.200,00

3811

Tekluće donacije sportskim društvimaGRAD OTOK27
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

335,19

4226

Oprema-Gradska knjižnica OtokGRAD OTOK27
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

35,21

3436

Financijski rashodi - Gradska knjižnicaGRAD OTOK27
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

90,80

3296

Reprezentacija Gradska knjižnicaGRAD OTOK27
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

233,92

3236

Ostali nespomenute usluge-Gradska knjižnicaGRAD OTOK27
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

43,12

3236

Usluge telefona, pošte i prijevoza- Gradska knjižnicaGRAD OTOK27
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

192,29

3226

Uredski materijal - Gradska knjižnicaGRAD OTOK27
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

95,00

3216

Stručno usavršavanje zaposlenih-Gradska knjižnicaGRAD OTOK27
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

118,04

3216

Naknade troškova prijevoza zaposlenima - Gradska knjižnicaGRAD OTOK27
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

120,00

3216

Nakn.za prijevoz na služb.putu u zemlji-Gradska knjižnicaGRAD OTOK27
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

536,36

3166

Doprinosi za zdravstveno osiguranje- Gradska knjižnicaGRAD OTOK27
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

649,20

3156

Doprinos za MIO - Gradska knjižnicaGRAD OTOK27
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

122,26

3171

Ostali rashodi za zaposlene - Gradska knjižnica OtokGRAD OTOK27
06.02.2024GRADSKA KNJIŽNICAOTOK85520625901

240,28

3146

Porezi i prireziGRAD OTOK27
05.02.202470233583656

156,52

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD OTOK0
05.02.2024GRAD OTOKGDPR

26.474,42

3721

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCUGRAD OTOK0
05.02.2024PROLOG D.O.O. PROJEKTNA LOGISTIKA I INFORMATIKAVINKOVCI40342967660

39,81

3238

Ostale računalne i programske uslugeGRAD OTOK26
05.02.2024PROLOG D.O.O. PROJEKTNA LOGISTIKA I INFORMATIKAVINKOVCI40342967660

530,00

3238

Ostale računalne i programske uslugeGRAD OTOK26
02.02.2024EXPERTA GRUPA D.O.O.POŽEGA76603559319

3.855,60

3239

Energetska usluga ESCO modelGRAD OTOK25
02.02.2024EXPERTA GRUPA D.O.O.POŽEGA76603559319

210,91

3433

Kamate iz poslovnih odnosaGRAD OTOK25
01.02.202470233583656

56,10

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD OTOK0
01.02.2024GRAD OTOKGDPR

10.968,18

3721

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCUGRAD OTOK0
01.02.202470233583656

182,00

3211

SLUŽBENA PUTOVANJAGRAD OTOK0
01.02.202470233583656

200.000,00

6431

Otplata primljenih kredita kratkoročnihGRAD OTOK24
01.02.2024CESTORAD D.D.VINKOVCI75943472386

5.270,99

3234

Otklanjanje posljedica od elementarne nepogodeGRAD OTOK24
01.02.2024CONTIGO D.O.O.VINKOVCI10029360364

31.250,00

3299

Izdaci za doček Nove godine i Božićni sajamGRAD OTOK24
01.02.2024CANIS J.D.O.O. ZA LOVSTVOVUKOVAR81072580583

1.061,78

3299

Ostali izdaciGRAD OTOK24
01.02.2024MICONIC-DIZALAOSIJEK38493313241

348,41

3232

Uslug.tek.i investic.održ.postrojenja i opreme - INKUBATORGRAD OTOK24
01.02.2024PLAVI PARTNERZAGREB36324723632

16.692,15

3237

Usluge pripreme projektne prijave i izrada analiza za projekte iz EU fondovaGRAD OTOK24
01.02.2024VTV D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PRIJENOS IVINKOVCI16169088482

687,50

3233

Elektronski medij, web stranicaGRAD OTOK24
01.02.2024ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKAVUKOVAR74724110709

3.981,69

3299

Sustav Civilne zaštite - opremanje voda CZGRAD OTOK24
01.02.2024ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKAVUKOVAR74724110709

3.179,59

3811

Rashodi ranijih godinaGRAD OTOK24
01.02.2024ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKAVUKOVAR74724110709

3.179,59

3811

Rashodi ranijih godinaGRAD OTOK24
01.02.2024ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKAVUKOVAR74724110709

3.179,59

3811

Rashodi ranijih godinaGRAD OTOK24
01.02.2024ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKAVUKOVAR74724110709

3.179,59

3811

Rashodi ranijih godinaGRAD OTOK24
01.02.2024GRAD OTOKVUKOVARGDPR

903,13

3721

Prijevoz učenika srednje školeGRAD OTOK24
01.02.2024GRAD OTOKVUKOVARGDPR

1.086,09

3722

Rashodi ranijih godinaGRAD OTOK24
01.02.2024VRANJEVO D.O.O. ZA KOMUNALNU DJELATNOSTOTOK17434560655

14.606,25

3234

Sanacija poljskih putevaGRAD OTOK24
01.02.2024HGSS VINKOVCIVINKOVCI01188521636

1.327,23

3299

Protupožarna zaštitaGRAD OTOK24
01.02.2024GRAD OTOKVINKOVCIGDPR

1.327,23

3721

Rashodi ranijih godinaGRAD OTOK24
01.02.2024NOBILIS D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,OSIJEK03860069701

643,41

4227

Komunalna opremaGRAD OTOK24
01.02.2024NOBILIS D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,OSIJEK03860069701

125,00

3225

Sitni inventarGRAD OTOK24