Izvješće o savjetovanju s javnošću - Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024.