Savjetovanje s javnošću

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku PKU donošenja o dopuni Odluke o komunalnom redu
Savjetovanje s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
16.12.2021.
Javno savjetovanje o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Otoka
29.11.2021.
Javno savjetovanje Proračuna Grada Otoka za 2022. godinu
Savjetovanje s javnošću
Plan savjetovanja s javnošću