Savjetovanje s javnošću

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Restauracija vodotoka Otočki virovi, Grad Otok", Vukovarsko-srijemska županija
20.11.2023.
Nacrt prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Otoka
30.10.2023.
Prijedlog Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu
20.11.2023.
Prijedlog Odluke o porezu na potrošnju
20.11.2023.
Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak
Otvoreni postupak savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Otoka
Izvješće o javnoj raspravi - V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Otoka
Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Otoka