Savjetovanje s javnošću

Izvješće o javnoj raspravi - V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Otoka
Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Otoka
14.11.2022.
Javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Otoka
20.10.2022.
Etički kodeks nositelja političkih dužnosti Grada Otoka
Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu
Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku PKU donošenja o dopuni Odluke o komunalnom redu
Savjetovanje s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima