Savjetovanje s javnošću

02.05.2018.
Savjetovanje s javnošću – Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na području Grada Otoka za razdoblje 2018.-2020. godine
02.05.2018.
Savjetovanje s javnošću-Program razvoja ruralnog turizma i autohtone gastro ponude na području Grada Otoka za razdoblje od 2018. godine do 2020. godine
01.03.2018.
Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka
26.02.2018.
Nacrt prijedloga Odluke o držanju kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
20.02.2018.
Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok”
18.12.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok.
15.12.2017.
Savjetovanje s javnošću Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka
04.12.2017.
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Otoka