Savjetovanje s javnošću : Nacrt prijedloga – odluka o osnivanju dječjeg vrtića “Pupoljak” Otok

07.02.2020.

Savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga:

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Pupoljak Otok

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Pupoljak Otok .

Trajanje savjetovanja: od 07. veljače 2020. godine do 18. veljače 2020. godine.

Obrazloženje:

Članak 8. stavak 1. i članak 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19.), propisuje: ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjedište dječjeg vrtića ili ako mijenja odnosno dopunjuje djelatnost vrtića u novim prostorima odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje osnivački akt sadrži temeljem posebnog zakona, osnivač je dužan izvršiti izmjene osnivačkog akta te podnijeti ministarstvu nadležnom za obrazovanje zahtjev za ocjenu sukladnosti tog akta sa zakonom. 

U tijeku je provedba projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade dječjeg vrtića kojim će se omogućiti i provođenje programa jaslica kao dopuna djelatnosti vrtića.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.