Proračuni

Filtriraj po godinama
Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu
Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine
Bilješke uz financijsko izvješće od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. - KONSOLIDIRANO
Financijsko izvješće od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. - KONSOLIDIRANO
Bilješke uz financijsko izvješće od 1. do 12. mjeseca 2023. godine
Financijsko izvješće od 1 do 12 mjeseca 2023. godine
Obrazloženje Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu
Proračun Grada Otoka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu
Proračun Grada Otoka za 2024.godinu - vodič za građane