Proračuni

Filtriraj po godinama
Bilješke uz financijsko izvješće od 1. do 12. mjeseca 2023. godine
Financijsko izvješće od 1 do 12 mjeseca 2023. godine
Obrazloženje Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu
Proračun Grada Otoka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Otoka za 2024. godinu
Proračun Grada Otoka za 2024.godinu - vodič za građane
Obrazloženje IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2023. godinu
Odluka o usvajanju IV. izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje od 1.1.2023. - 31.12.2023.godine
Obrazloženje III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za 2023.g.
Odluka o usvajanju III izmjena i dopuna proračuna Grada Otoka za razdoblje 1.1.2023.-31.12.2023. godine