Otvoreni podaci

 

Otvoreni podaci su podaci kojima se može pristupiti na lako dostupan način, ponovno koristiti i podijeliti bilo s kime – uz navođenje autora i suradnika koji su kreirali podatke i distribuiranje pod jednakim uvjetima. Velik izvor otvorenih podataka su tijela javne vlasti. Kao temelj koncepta Otvorene vlasti, otvoreni podaci predstavljaju podatke koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Asset lista

Primjeri skupova otvorenih podataka su:

  • geolokacijski podaci
  • prometni podaci
  • meteorološki podaci
  • podaci iz područja okoliša itd.


Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke, ili drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 042/2018), iste se ne smatra otvorenim podacima jer njihova objava nije dozvoljena.

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013 i 085/2015, 66/22) objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa. 

Adresari i registri

Otvoreni podaci su podaci dostupni u otvorenim oblicima koji se mogu za bilo koju namjenu slobodno koristiti, ponovno uporabiti i dijeliti, bez ograničenja ili s minimalnim pravnim, tehničkim ili financijskim ograničenjima.