O vijeću

 

O vijeću

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo Grada Otoka i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Otoka te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Otoka. Gradsko vijeće Grada Otoka ima 13 članova.

Izbori su za novi saziv Gradskog vijeća Grada Otoka održani 16. svibnja 2021. godine. Na temelju rezultata izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Otoka utvrđeno je da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću:

– HDZ, HSS, HKS – 8 vijećnika

– Grupa birača – 5 vijećnika

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka održana je 15. lipnja 2021. godine.

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOKA:

 1. Stjepan Topalović, HDZ, predsjednik Gradskog vijeća
 2. Filip Filipović, HSS, potpredsjednik
 3. Ivan Sluganović, HKS
 4. Milenko Drljepan, HDZ
 5. Ivan Žagar, HDZ
 6. Marija Čepo, HDZ
 7. Tomo Babić, HDZ
 8. Mile Matanović, HDZ
 9. Slavko Grgić, potpredsjednik, Grupa birača
 10. Nikolina Cvitkušić, Grupa birača
 11. Dragan Bojić, Grupa birača
 12. Dalibor Znahor, Grupa birača
 13. Zoran Popić, Grupa birača

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA: Mirko Martinović, prof.

 

Sjednice Gradskog vijeća Grada Otoka

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Otoka