Jednostavna nabava

13.09.2023.
Poziv na dostavu ponuda za nabavu stambenog kontejnera JEN 37/2023
07.08.2023.
Poziv na dostavu ponuda za "Nabava radova na sanaciji Poduzetničkog inkubatora Otok"
19.05.2023.
Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za prometnu infrastrukturu
19.04.2023.
Poziv na dostavu ponuda za provedbu deratizacije na području grada Otoka u 2023. godini
10.11.2022.
Nabava i ugradnja opreme za dječje igralište JEN 56/2022
27.10.2022.
Poziv na dostavu ponuda - Uređenje spomen-obilježja u Komletincima JEN 55/20222
24.08.2022.
POZIV NA DOSTAVU PONUDA-Nabava konzultantskih usluga izrade projektne prijave i studije izvodljivosti za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU natječaja" JEN 54/2022“
29.06.2022.
Poziv na dostavu ponuda za "Nabava izrade idejnog rješenja interpretacijskih sadržaj i multimedije interpretacijskog centra,,Tradicijska kuća s okućnicom u Komletincima JEN 4712022"