Natječaji i javni pozivi

Filtriraj po godinama
-
Javni poziv za sufinanciranje cijena smještaja djeca s područja Grada Otoka u dječjim vrtićima izvan područja Grada Otoka
-
Javni poziv za financiranje troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima za šk. god. 2023.-2024.
-
N A T J E Č A J za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice područja Spačvanska šuma broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme
-
Javni poziv za subvencioniranje nabavke drugih obrazovnih materijala u školskoj godini 2023./2024.
-
Ponovljeni javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Otoka i obrasci
-
Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine
-
Javni natječaj za zakup javne površine za postavljanje zabavnog parka u povodu crkvenog goda u Otoku 2023. godine
-
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Otoka