Olakšice za poduzetnike

 

Kupovina zemljišta


Početna cijene zemljišta u poduzetničkoj zoni Otok iznosi 38,00 kn/m2, a umanjuje se za postotak, ovisno prema sljedećim kriterijima umanjenja početne cijene:

Kriteriji % umanjenja cijene
1. Broj novozaposlenih radnika
1.1 1 - 5 5
1.2 6 - 10 10
1.3 11 - 20 15
1.4 21 - 50 20
1.5 50 i više 25
2. Vrsta djelatnosti
2.1 Proizvodne i prerađivačke (osim solarnih elektrana) 20
2.2 Djelatnosti vezane uz poljoprivrednu proizvodnju 15
2.3 Uslužne - trgovačke 10
2.4 Ostale djelatnosti 10
3. Visina ulaganja
3.1 do 3.000.000,00 kn 10
3.2 od 3.000.000,00 kn do 10.000.000,00 kn 15
3.3 od 10.000.000,00 kn do 20.000.000,00 kn 20
3.4 20.000.000,00 kn i više 25
4. Poduzetnici - početnici 5

 

Komunalna naknada


Poduzetnici koji žele kupiti zemljište u zoni i organizirati gospodarsku aktivnost oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade u sljedećoj dinamici:
– prvih 5 godina 100 %

 

Komunalni doprinosi


Grad se odriče dijela komunalnog doprinosa za poduzetnike korisnike zone i to:
– tvrtka koja će zapošljavati 50 i više djelatnika oslobađa se obveza plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 100 %
– tvrtka koja će zapošljavati 25 do 49 djelatnika oslobađa se obveza plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 75 %
– tvrtka koja će zapošljavati do 24 djelatnika oslobađa se obveza plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 50 %
Iznos komunalnog doprinosa iznosi 1 kn / m3 (0,13 euro / m3)

 

Gradska taksa


Kod priključenja na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu korisnici poduzetničke zone oslobađaju se plaćanja gradske takse.

 

Gradski porezi


Poduzetnici koji organiziraju gospodarsku djelatnost u zoni oslobađaju se plaćanja poreza na tvrtku i drugih poreza, sukladno odluci Gradskog vijeća, prvih 5 godina svoga djelovanja.