Jednokratna mjera pomoći za nabavu svinjskih polovica subjektima pogođenim provedbom mjera za suzbijanje ASK

Slika
MINP

U skladu s Odlukom Vlade o jednokratnoj mjeri pomoći za nabavu svinjskih polovica subjektima pogođenim provedbom mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, subjekti na čijim objektima je provedeno usmrćivanje ili uklanjanje svinja ili je došlo do uginuća svinja uslijed pojave ASK ostvaruju financijsku pomoć u iznosu od
600,00 eura po subjektu odnosno uzgajivaču svinja.

Financijska pomoć dodijelit će se subjektima koji Izjavom dostupnoj na ovoj poveznici potvrde suglasnost za dobivanje financijskih sredstava. Potpisom Izjave subjekti potvrđuju da su suglasni s obvezom dostave računa za kupovinu svinjskih polovica te da će račun na kojem je navedeno njihovo ime i OIB dostaviti Ministarstvu
poljoprivrede u roku od 30 dana od dana isplate novčanih sredstava.
Izjavu je moguće popuniti u područnim uredima Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede ili u područnim uredima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Potpisanu Izjavu moguće je dostaviti i na adresu elektroničke pošte svinjogojstvo@mps.hr.
Rok za dostavu Izjava u područnim uredima ili na e-mail je 12. prosinac 2023. godine.