Obavijesti poljoprivrednicima o načinu isplate potpore u sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge

Zahtjev za naknadu štete u veterinarstvu temeljen na članku 101. stavku 6. Zakona o zdravlju životinja (NN 152/22 i 154/22) subjekt podnosi na u potpunosti popunjenom i potpisanom zahtjevu, zajedno s potpisanim izjavama te priloženim obrascima i dokumentima u roku od 60 dana od dana nastanka štete.
 


Obrasci i dokumenti za nakandu štete u veterinarstvu
Zahtjev za naknadu šteta u veterinarstvu zbog suzbijanja Afričke svinjske kuge
Evidencija usmrćenih svinja


Zahtjev se podnosi uz naznaku Naknada štete u vetererinarstvu:

  1. Elektroničkom poštom na adresu veterinarstvo@mps.hr,
  2. Poštom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a,10000 Zagreb,
  3. Osobno na adresu Minstarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a,10000 Zagreb.Člankom 101. stavkom 5. Zakona o zdravlju životinja propisano je da subjekti nemaju pravo za naknadu štete ukoliko su usmrćene životinje nepoznatog porijekla, nepoznatog zdravstvenog statusa i koje ne udovoljavaju zahtjevima sljedivosti i uvjetima premještanja u skladu s odredbama istoga Zakona i propisa donesenih na temelju istoga Zakona, a kada se drugim mjerama ne može sa sigurnošću otkloniti rizik za javno zdravlje i za zdravlje životinja.