Savjetovanje s javnošću: Nacrt prijedloga – Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Grada Otoka

06.02.2020.

Poštovani,

 

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Otoka.

Trajanje savjetovanja: od 06. veljače 2020. godine do 17. veljače 2020. godine.

Obrazloženje:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi objavljen je u Narodnim novinama broj 98/2019, a stupio je na snagu 01. siječnja 2020. godine.

Izmjene i dopune ovog Zakona bile su potrebne zbog donošenja novog Zakona o sustavu državne uprave i prestanku postojanja ureda državne uprave u županijama, a odnose se prvenstveno na obavljanje povjerenih poslova državne uprave jedinicama lokalne samouprave i nadzor zakonitosti općih akata koje u svojem samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.