Savjetovanje s javnošću

20.11.2023.
Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak
Otvoreni postupak savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Otoka
Izvješće o javnoj raspravi - V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Otoka
Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Otoka
14.11.2022.
Javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Otoka
20.10.2022.
Etički kodeks nositelja političkih dužnosti Grada Otoka
Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu
Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima