Izvješće o savjetovanju s javnošću-Odluka o usvajanju II.izmjena i dopuna Proračuna Grada Otoka za razdoblje 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine