Nacrt prijedloga Odluke o jednostavnoj nabavi

24.06.2024.

Poštovani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o jednostavnoj nabavi Grada Otoka.
Trajanje savjetovanja je od 24. lipnja do 24. srpnja 2024. godine.
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, poljoprivredu i pravne poslove izradio je Nacrt prijedloga Odluke o jednostavnoj nabavi i obrazloženje za navedenu Odluku.
Odluka bi stupila na snagu osmog dana od dana ovjave u službenom vjesniku Grada Otoka.
Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@otok.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/a, u
ostavljenom roku.