Savjetovanje s javnošću

26.02.2018.
Nacrt prijedloga Odluke o držanju kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
20.02.2018.
Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok”
18.12.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave Izgradnja poduzetničkog inkubatora Otok.
15.12.2017.
Savjetovanje s javnošću Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka
04.12.2017.
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Otoka
17.11.2017.
Nacrt prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Otoka
29.06.2017.
Javno savjetovanje-Nacrt plana gospodarenja otpadom