Savjetovanje s javnošću

08.05.2019.
Ponovna javna rasprava o prijedlogu IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka sa prilozima
18.04.2019.
Javno savjetovanje: Odluka o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Otok
05.04.2019.
Izvješće o javnoj raspravi – IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Otoka
20.02.2019.
Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o komunalnom redu
22.02.2019.
PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OTOKA – JAVNI UVID
30.01.2019.
Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o komunalnim djelatnostima
20.02.2019.
JAVNO SAVJETOVANJE – Odluka o komunalnom redu
23.01.2019.
Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu