Savjetovanje s javnošću

31.12.2019.
Otvoreni postupak savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka
11.11.2019.
Nacrt prijedloga Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu
26.11.2019.
Otvoreni postupak savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka
03.06.2018.
Program poticanja zapošljavanja u poduzetništvu, obrtništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Otoka za razdoblje od 2019. do 2020.
08.05.2019.
Ponovna javna rasprava o prijedlogu IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Otoka sa prilozima
18.04.2019.
Javno savjetovanje: Odluka o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Otok
05.04.2019.
Izvješće o javnoj raspravi – IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Otoka
20.02.2019.
Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o komunalnom redu