Javno savjetovanje Proračuna Grada Otoka za 2022. godinu