Savjetovanje s javnošću

22.01.2021.
Savjetovanje s javnošću: Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka
13.01.2021.
Otvoreni postupak savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Otoka
07.02.2020.
Savjetovanje s javnošću : Nacrt prijedloga – odluka o osnivanju dječjeg vrtića “Pupoljak” Otok
06.02.2020.
Savjetovanje s javnošću: Nacrt prijedloga – Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Grada Otoka
31.12.2019.
Otvoreni postupak savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka
11.11.2019.
Nacrt prijedloga Proračuna Grada Otoka za 2020. godinu
26.11.2019.
Otvoreni postupak savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Otoka
03.06.2018.
Program poticanja zapošljavanja u poduzetništvu, obrtništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Otoka za razdoblje od 2019. do 2020.