Savjetovanje s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima.

Trajanje savjetovanja: od 16. veljače 2022. godine do 18. ožujka 2022. godine.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove izradio je Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima jer je važećom Odlukom o komunalnim djelatnostima od 14. svibnja 2019. godine, određeno „crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama“ komunalnom djelatnošću, a temeljem članka 26. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) koji glasi:

„Članak 26.

(1) Osim djelatnosti iz članaka 22. i 24. ovoga Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti:

1. ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave

2. ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju

3. ako je pretežno uslužnog karaktera i

4. ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.“

Obzirom da se u lipnju 2022. godine završava projekt aglomeracije na području grada Otoka te da je svim korisnicima sustava odvodnje omogućen priključak na taj sustav, predlaže se izmjena Odluke tako da se „crpljenje, odvoz itd.“ više ne smatra komunalnom djelatnošću.

 Odluka bi stupila na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Otoka.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr, info@otok.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.