Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu.

Trajanje savjetovanja: od 16. veljače 2022. godine do 18. ožujka 2022. godine.
 

Obveza propisivanja mogućnosti korištenja javnih površina kretanju osoba sa posebnim potrebama Odlukom o komunalnom redu propisana je u članku 104. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20). Obzirom da važeća Odluka o komunalnom redu Grada Otoka ne sadrži te odredbe Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove predlaže dopuna Odluke.

Odluka bi stupila na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Otoka.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr, info@otok.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.