Savjetovanje s javnošću: Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka

22.01.2021.

Poštovani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka.

Trajanje savjetovanja: od 22. siječnja 2021. godine do 10. veljače 2021. godine.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove izradio je Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otok kako bi se ispunila obveza usklađivanja Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 144/20) i Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj: 144/20). Sukladno navedenim propisima ovim Nacrtom Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka predlažu se izmjene i dopune odredbi koje se tiču raspisivanja referenduma, zborova građana, podnošenja peticija građana, broja članova Gradskog vijeća (umjesto dosadašnjih 15 zakon propisuje 13 članova Gradskog vijeća kao jedinicu lokalne samouprave koja ima do 10 000 stanovnika), naknade članovima Gradskog vijeća (Zakon određuje najvišu granicu ukupne godišnje neto naknade po članu Gradskog vijeća, kao i uvećanje iste naknade za predsjednika odnosno potpredsjednika Gradskog vijeća), uvjete za mogućnost održavanja sjednica Gradskog vijeća elektroničkim putem, ukidanje dužnosti zamjenika gradonačelnika.

Izmjene i dopune Statuta Grada Otoka stupile bi na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Otoka osim odredbi koje imaju odgođeno stupanje na snagu sukladno izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem  obrasca  na mail: info@gradotok.tcloud.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.