Javno savjetovanje o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Otoka

16.12.2021.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Otoka


Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Otoka.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Otoka kako bi se ispunila obveza usklađivanja Odluke sa Zakonom o gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj: 84/21). Odluka bi stupila na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Otoka osim odredbi koje imaju odgođeno stupanje na snagu zbog potrebe donošenja novog cjenika.
Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@gradotok.tcloud.hr,
info@otok.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.

Trajanje savjetovanja: od 16. prosinca 2021. godine do 17. siječnja 2022. godine.