Nacrt prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Otoka

20.11.2023.

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Otoka

Trajanje savjetovanja: od 03. studenog do 20. studenog 2023. godine

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove izradio je Nacrt prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Otoka i obrazloženje za navedenu Odluku.

Odluka bi stupila na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Otoka.

Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na mail: info@otok.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.