Otvoreni postupak savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Otoka

Poštovani,
Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom postupku savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke
o izmjeni Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada
Otoka
Trajanje savjetovanja: od 06. listopada do 04. studenog 2023. godine
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i pravne poslove izradio je Nacrt prijedloga Odluke
o izmjeni Odluke o načinu pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada
Otoka i obrazloženje za navedenu Odluku.
Odluka bi stupila na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Otoka.
Fizičke i pravne osobe mogu svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostaviti korištenjem obrasca na
mail: info@otok.hr ili na adresu: Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/A.