Javni natječaj za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Otoka – ponovljeni natječaj