Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa i projekata u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Otoka za 2022. godinu