Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Otoka za 2024. godinu