Javni natječaj za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Otoka za 2024. godinu