Javni natječaj za prijam u službu – viši referent za samoupravu i opće poslove