Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu Grada Otoka za 2023. godinu