Javni natječaj za zakup javne površine za postavljanje zabavnog parka u povodu crkvenog goda u Otoku 2024. godine