Javni natječaj za zakup javne površine za postavljanje zabavnog parka u povodu sv. Antuna – kirbaja u Otoku 2021. godine