Javni natječaj za zakup reklamnih lokacija putem prikupljanja pisanih ponuda