Javni poziv - evidentiranje ceste - Rudina Džep Komletinci