Javni poziv za isticanje kandidata za članove Gradskog Savjeta mladih Grada Otoka i njihove zamjenike