Gradu Otoku dodijeljena potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini.

Obrazovanje

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti I.- IV. skupine za financijsku potporu sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini.

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske i Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. - 2024.

Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna za 2021. za što veće institucijsko zbrinjavanje djece predškolske dobi u gradovima s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Grad Otok podnio je prijavu za dodjelu financijskih sredstava koja su usmjerena na potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini te će se Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava Gradu Otoku dodijeliti potpora u iznosu od 220.000,00 kuna za dječji vrtić „Pupoljak“ Otok.

Prijavu projekta izradila je Otočka razvojna agencija.